ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОП В КРАНЕВО

Прекартотекирането е абсолютно забранено. През годината един и същ състезател не може да участва от името на повече от един клуб.

Играта на състезатели в ДОП за друг пол е абсолютно забранена.

Играта на състезатели, които не са посочени като картотекирани в раздел „КАРТОТЕКИ” тук, е абсолютно забранена.

Картотекирането се извършва съгласно образците и по начина, посочени тук в раздел „КАРТОТЕКИ”.

Резултатите на нарушителите ще бъдат анулирани, както вече бяха анулирани всички резултати на ШК „Ловеч” в ДОП за мъже в Китен.

„БФШ 1928” апелира към всички шахматисти да спазват установените правила и да не допускат анархия и незаконосъобразни действия.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „БФШ 1928”